Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, 41-216, ul. Grenadierów 21.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail: iod@mpgo.sosnowiec.pl

Pliki do pobrania